Strona główna
Nazewnictwo
Nazewnictwo

Nazwa brazylijskie jiu-jitsu jest stosunkowo młoda, bo pojawiła się dopiero na początku ekspansji bjj poza granice Brazylii. Stąd przymiotnik „brazylijskie” określający odrębność tego systemu w porównaniu do innych stylów jujutsu. Jiu-jitsu (czytane w Brazylii jako żu-żitsu) wzięło się z błędnego zapisu japońskich słów „ju jutsu”. Takich rozmaitych form fonetycznego zapisu jujutsu funkcjonowało wówczas na świecie bardzo wiele, co było związane z drogą, jaką jujutsu trafiło na Zachód.

Mało formalny charakter bjj znajduje odbicie również w nazwach poszczególnych technik, dlatego nie stosuje się tu tak ścisłego nazewnictwa, jakiego można by się spodziewać po systemie o japońskich korzeniach. Przykładowo najpopularniejszą prostą dźwignię na staw łokciowy, po japońsku zwaną ogólnie jujigatame, Brazylijczycy nazwali armeloque. Gdy bjj stało się szerzej znane w świecie anglojęzycznym dźwignia ta zaczęła funkcjonować pod nazwą armlock, a w USA także jako armbar. W Polsce jej nazwa, balacha, została zapożyczona od judoków.