Taktyka

Otrzymawszy od Maedy ogólną strategię, bracia Gracie skupili się na doskonaleniu obszaru najistotniejszego z punktu widzenia realnej walki, czyli parteru. Jak pokazały ich własne doświadczenia wyniesione z licznych walk vale tudo, gdy starcie przeniesie się już do parteru, to zasadniczą rolę zaczynają odgrywać pozycje, jakie zajmują względem siebie przeciwnicy. Zaobserwowali, że niektóre z nich są lepsze, inne gorsze, a jeszcze inne mniej lub bardziej neutralne. Tak narodziła się teoria walki pozycyjnej stanowiąca największą siłę bjj. Jej istotą jest dążenie do zajęcia i utrzymywania takiej pozycji, która w rzeczywistej walce da największe szanse na zwycięstwo – pozwoli zasypać przeciwnika gradem ciosów lub poddać go jedną z technik kończących. Genialnym posunięciem, które umożliwiło nieustanny rozwój bjj bez utraty skuteczności, było wprowadzenie systemu punktacji odzwierciedlającego rzeczywistą wartość pozycji w realnej walce. Dzięki temu każdy zawodnik bjj uczy się w trakcie codziennego treningu dokładnie takiego sposobu zachowania, które zapewni mu dominację nad przeciwnikiem również w rzeczywistym starciu.