Strona główna
Walka pozycyjna
Walka pozycyjna

Zdecydowaną większość wszelkich ruchów, z którymi mamy do czynienia w walce, można zaliczyć do jednej z dwóch wielkich kategorii:
1. Ruchów umożliwiających zajęcie lepszej pozycji.
2. Ruchów umożliwiających szybkie zakończenie walki.

Unikalny charakter bjj bierze się z położenia nacisku na pierwszą kategorię, której wartość jest trudna do przecenienia. Jak pokazały doświadczenia wyniesione z vale tudo, zasadnicze znaczenie ma w czasie walki uzyskanie i utrzymanie pozycji zmniejszającej ofensywne możliwości przeciwnika. Prostym przykładem jest choćby znalezienie się za plecami rywala – jego możliwości ataku drastycznie maleją, podczas gdy nasze pozostają nienaruszone.

Ważną obserwacją jest też dostrzeżenie pionowej zależności pomiędzy wymienionymi kategoriami, bo ruchy z pierwszej stanowią podstawę dla technik z drugiej i chociaż zdarzają się wyjątki, to jednak zasadą jest, że poddanie przeciwnika dominującego nad nami pozycyjnie jest zadaniem ekstremalnie trudnym.